04/07/2018
Поделись с друзьями
Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor a avut loc

La data de 21 iunie 2018 a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC “EuroCreditBank” S.A. convocată repetat. Forma de ţinere a adunării – cu prezenţa acţionarilor.

Adunarea a aprobat darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2017, a aprobat Raportul Consiliului de Administraţie al BC "EuroCreditBank" S.A cu privire la activitatea pentru anul 2017 şi darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a Băncii pentru anul 2017.

Adunarea a aprobat hotărârea de repartizare a profitului obţinut în anul 2017 în mărime: la capitalizare - 95 %, la formarea fondului de rezervă - în mărime de 5% şi a aprobat normativele repartizării profitului pentru anul 2018.

Acţionarii au confirmat compania „Baker Tilly” S.R.L. ca organizaţie de audit în anul 2018 şi au stabilit cuantumul retribuţiei serviciilor ei.

Acţionarii au aprobat executarea bugetului Consiliului de Administraţie al BC "EuroCreditBank" S.A. şi a Comisiei de cenzori a BC "EuroCreditBank" S.A. pentru anul 2017 şi au aprobat bugetul Consiliului de Administraţie al BC "EuroCreditBank" S.A. pentru anul 2018.

Acţionarii au încetat înainte de termen împuternicirile membrilor Comisiei de Cenzori a BC "EuroCreditBank" S.A. şi au abrogat Regulamentul Comisiei de Cenzori a BC "EuroCreditBank" S.A.

Adunarea n-a adoptat hotărârea de majorare a capitalului social al BC "EuroCreditBank" S.A. cu 60 mil. MDL şi n-a aprobat modificarea Brandului şi Logotipului BC "EuroCreditBank" S.A.

Adunarea a aprobat Statutul BC “EuroCreditBank” S.A. în redacţie nouă.

Adunarea BC "EuroCreditBank" S.A. a aprobat redacţia nouă Regulamentul Consiliului de Administraţie al Băncii Comerciale ”EuroCreditBank”S.A. şi Regulamentul privind modul de asigurare a accesului acţionarilor/deţinătorilor de valori mobiliare la documentele Băncii Comerciale „EuroCreditBank” S.A.