27/04/2018
Поделись с друзьями
În atenţia acţionarilor B.C. „EUROCREDITBANK” S.A.

Stimaţi acţionari!
B.C. „EUROCREDITBANK” S.A. aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii (procesul-verbal nr. 6 din 27.04.2018), pe data de 21 iunie 2018, ora 11.00, va avea loc Adunarea generală
ordinară anuală a acţionarilor B.C. „EuroCreditBank” S.A. convocată repetat. Forma de desfășurare a adunării – cu
prezența acţionarilor.

Adunarea va avea loc pe adresa: MD-2001, mun. Chişinău, str. Ismail 33, oficiul central al B.C. „EuroCreditBank”
S.A. Înregistrarea participanţilor la adunare se va efectua între orele 10.00 – 10.55.
Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor B.C. „EuroCreditBank” S.A. convocată repetat:
- Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2017.
- Cu privire la raportul Consiliului de administraţie al B.C. „EuroCreditBank” S.A privind activitatea pentru anul 2017.
- Cu privire la darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a Băncii pentru anul 2017.
- Cu privire la repartizarea profitului obţinut în anul 2017 şi aprobarea normativelor repartizării profitului pentru anul 2018.
- Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru anul 2018 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
- Cu privire la bugetul Consiliului de administraţie al B.C. „EuroCreditBank” S.A. pentru anul 2018.
- Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori a B.C. „EuroCreditBank” S.A.
- Cu privire la majorarea capitalului social al B.C. „EuroCreditBank” S.A. cu 60 mil. MDL.
- Cu privire la identitatea corporativă, brandul şi logotipul B.C. „EuroCreditBank” S.A.
- Cu privire la aprobarea statutului B.C. „EuroCreditBank” S.A. în redacţie nouă.
- Cu privire la aprobarea regulamentului Consiliului de administraţie al Băncii Comerciale „EuroCreditBank” S.A. în redacţie nouă.

Cu privire la aprobarea regulamentului privind modul de asigurare a accesului deţinătorilor de valori mobiliare la documentele B.C. „EuroCreditBank” S.A.
Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea anuală ordinară generală a acţionarilor Băncii convocată repetat, este întocmită la situaţia din  15.03.2018.

Materialele referitoare la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor convocată repetat vor fi puse la dispoziţia acţionarilor pentru cunoştinţă începînd cu 11 iunie 2018, în zilele de lucru, între orele 09.00 – 16.00, la oficiul central al B.C. „EuroCreditBank” S.A. pe adresa: mun. Chişinău, str. Ismail 33. Informaţii suplimentare la tel.022500103. Pentru participare la A dunarea generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. „EuroCreditBank” S.A. convocată repetat, acţionarii vor prezenta buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor şi actul care atestă împuternicirea (procura sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice).