Home
Home Dezvaluirea informatiei Realizarea gajului Site map
  23 aprilie 2018
Русский   English
  Cautare:  
 
  Cautare avansata:  
Persoane juridice
Persoane fizice-consumatori
Credite
Depozite
Carduri bancare
Transferuri de bani
Casete bancare
ESCROW
Operatiuni valutare
Servicii comunale
Servicii electronice
Tarife
Promotii active

Intrare în TELEBANK
Sistemul de deservire bancara multicanal

REALIZAREA GAJULUI
Oferte speciale

Cariera
Functii vacante

Calculator de credit
Calculator de credit

Calculator de depozite
Calculator de depozite

Oferta de monede comemorative
Oferta de monede comemorative

3D Secure
Securitatea cumparaturilor prin internet efectuate cu cardurile bancare
mun.Chişinău, MD-2001
str. Ismail, 33
Telefon - 0 800 500 20, Pentru apelurile de peste hotare (+373 22) 500-200
Fax: (+373 22) 54-88-27
Support Card 24/24 (+373 22) 500-220
E-mail: info@ecb.md, antifrauda@ecb.md
Telex:163278 ECBMD MD
SWIFT CODE: ECBMMD2X
C/F 1002600020056
TVA 0204705
PERSOANE FIZICE-CONSUMATORI

ESCROW

Serviciul ESCROW este un serviciu oferit atît persoanelor fizice, cît şi persoanelor juridice, care constă în păstrarea şi blocarea de către Bancă a unei sume de bani la un cont de depozit temporar, pînă la momentul dobîndirii de către Cumpărător a dreptului de proprietate asupra bunului respectiv, asigurînd utilizarea sumei - strict după destinaţia stabilită în contractul ESCROW.

Serviciul ESCROW este aplicabil tranzacţiilor ce ţin de transferarea dreptului de proprietate asupra unui bun (imobiliare) în baza unui contract de vînzare - cumpărare.

 

Cum funcţionează?

În cazul în care 2 părţi decid să încheie o tranzacţie de vînzare-cumpărare a unui bun, BC "EuroCreditBank" S.A. la cererea clienţilor, semnează cu părţile Contractul ESCROW în care sunt indicate toate condiţiile aferente tranzacţiei şi deschide un cont special ESCROW la care va fi depusă suma de bani aferentă preţului de vînzare a bunului de către Cumpărător.

 

Contul ESCROW garantează Cumpărătorului că nu îşi pierde banii dacă partenerul său nu-şi îndeplineşte obligaţiile.

Odată cu depunerea banilor în cont, acesta este blocat, iar banii vor fi eliberaţi de către Bancă:

 • Vînzătorului, doar în cazul în care sunt prezentate documente justificative, care atestă faptul trecerii dreptului de proprietate a bunului către Cumpărător. În cazul bunurilor imobile se va prezenta Extrasul din Registrul bunurilor imobile eliberat de Oficiul Cadastral Teritorial.
 • Cumpărătorului, doar în cazul în care tranzacţia nu a fost finalizată.

În aşa mod, serviciul dat oferă o siguranţă maximă părţilor contractante, asigurînd ca Vînzătorul să obţină preţul bunului vîndut, iar Cumpărătorul să dobîndească dreptul de proprietate asupra bunului dat.

 

Avantajele serviciului:

 • Oferă clienţilor un sistem de plată sigur şi eficient.
 • Nu se percepe comision pentru deschiderea şi administrarea contului ESCROW.
 • Eliminarea riscului legat de neonorarea obligaţiilor.
 • Eliminarea neîncrederii dintre partenerii de afaceri.
 • Vînzătorului îi este garantată încasarea mijloacelor băneşti, în limita disponibilului existent în contul ESCROW şi în cazul îndeplinirii condiţiilor stipulate în contractul ESCROW.
 • Cumpărătorului îi este garantată recuperarea întregului disponibil din contul ESCROW, în cazul în care tranzacţia nu s-a finalizat din anumite motive.
 • Garanţia utilizării sumelor strict pentru destinaţia stabilită.
 • Reduce la zero riscul de primire a bancnotelor false, achitarea avînd loc prin virament de pe contul ESCROW în contul curent al Vînzătorului.

 

Costuri

 • conform tarifelor băncii

 

Documente necesare

 • Persoanele fizice pentru a încheia Contractul ESCROW vor prezenta: actul de identitate în original.
 • Persoanele juridice pentru a încheia Contractul ESCROW vor prezenta: copia Extrasului din Registru de stat; actul de identitate în original al persoanei împuternicite de a încheia tranzacţia ESCROW; decizia organului competent cu privire la încheierea tranzacţiei de vînzare-cumpărare.
 • Persoană împuternicită în baza unei procuri prezintă suplimentar: procura autentificată notarial (în cazul în care procura este eliberată de către o persoană fizică) sau procura întocmită în formă scrisă şi purtînd ştampila persoanei juridice (în cazul în care procura este eliberată de către o persoană juridică) sau copia procurii legalizate notarial.
Stiia-ti oare ca ...

De acum nu veti mai face griji de a plati la timp serviciilor comunale,o puteti face, ordonind bancii.

 
detalii

© 2004 All rights reserved by BC "EuroCreditBank" SA webm@ster