Home
Home Dezvaluirea informatiei Realizarea gajului Site map
  23 aprilie 2018
Русский   English
  Cautare:  
 
  Cautare avansata:  
Persoane juridice
Operaţiuni curente
Credite
Depozite
Operatiuni valutare
Carduri bancare
POS-Terminale
Operatiuni documentare
Valori mobiliare
Transferuri de credit
ESCROW
Persoane fizice-consumatori
Servicii electronice
Tarife
Promotii active

Intrare în TELEBANK
Sistemul de deservire bancara multicanal

REALIZAREA GAJULUI
Oferte speciale

Cariera
Functii vacante

Calculator de credit
Calculator de credit

Calculator de depozite
Calculator de depozite

Oferta de monede comemorative
Oferta de monede comemorative

3D Secure
Securitatea cumparaturilor prin internet efectuate cu cardurile bancare
mun.Chişinău, MD-2001
str. Ismail, 33
Telefon - 0 800 500 20, Pentru apelurile de peste hotare (+373 22) 500-200
Fax: (+373 22) 54-88-27
Support Card 24/24 (+373 22) 500-220
E-mail: info@ecb.md, antifrauda@ecb.md
Telex:163278 ECBMD MD
SWIFT CODE: ECBMMD2X
C/F 1002600020056
TVA 0204705
PERSOANE JURIDICE

Valori mobiliare

BC "EuroCreditBank" S.A. deține calitatea de dealer primar pe piața valorilor mobiliare de stat și propune clienților săi, atât persoane juridice cât și fizice, posibilitatea investirii mijloacelor bănești în valori mobiliare de stat cu termenul de circulație de 91 zile, 182 zile și 364 zile și în obligațiuni de stat cu rata flotantă a dobânzii și un termen de 2 ani.

Valori mobiliare de stat (VMS) - forma a datoriei de stat care reprezintă un contract de împrumut pe termen scurt, mediu sau lung cu costul (exprimat în valută națională sau alta valută legală) care se încheie între Republica Moldova în calitate de debitor și persoanele fizice sau juridice în calitate de creditori. Emiterea în circulație a valorilor mobiliare de stat se efectuează de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova sub formă de bonuri de trezorerie și de obligațiuni de stat cu valoarea nominală de 100 MDL. (Legea cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat nr. 419-XVI din 22.12.2006, Instrucțiunea cu privire la plasarea , circulația și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi nr. 201 din 09.08.2007, Regulamentul BNM cu privire la sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare nr. 9/08 din 02.02.1996)
VMS se emit cu discount și se răscumpără la valoarea nominală cu termenul de circulație până la un an.

Obligațiuni de stat -  reprezintă VMS emise pentru un termen de la un an până la cinci ani care acordă dreptul destinatarilor de a încasa valoarea nominală în termenul stabilit precum și de a încasa trimestrial dobânda aferentă. Obligațiunile de stat pot fi emise cu discount sau cu prima. Rata dobânzii poate fi atât fixă, cât și flotantă în dependență de tendințele de piața în cadrul licitațiilor.

Banca propune clienților:
Să procure valori mobiliare de stat în cadrul licitațiilor pieței primare, care au loc săptămânal - fiecare zi de marți. Termenele de circulație ale VMS propuse sunt de 91, 182, 364 zile iar ale obligațiunilor de stat cu rata flotantă a dobânzii de 2 ani. În cazul procurării VMS, clientul obține profit în dependență de termenul de circulație si suma investită în aceste valori mobiliare. Valoarea nominală a unei valori mobiliare constituie 100 MDL. VMS cu termenul de circulație până la un an (91, 182, 364 zile) se procură la un preț mai mic de cât valoarea nominală și se răscumpără la scadența la valoarea nominală. Profitul clientului reprezintă diferența dintre prețul de procurare și valoarea nominală. La momentul de față, pe piața VMS circulă valori mobiliare în valoare de circa 5421,4 mln MDL. Băncile comerciale utilizează activ acest instrument financiar în scopul investirii activelor financiare proprii și obținerii profitului.

Avantajele utilizării VMS spre deosebire de alte tipuri de investiții:
- În cazul când clientul încheie cu Banca un contract de depozit, el încasează dobânda la o rata stipulată în contract. Însa daca clientul nu respectă condițiile prevăzute în contract (dorește să retragă banii înainte de scadență), Banca în conformitate cu condițiile contractului micșorează dobânda aferentă.
- În cazul procurării VMS, clientul poate înainta o cerere Băncii de a vinde aceste valori mobiliare, totodată rata dobânzii va rămâne în vigoare și clientul va încasa dobânda în funcție de termenul investirii banilor.
- În cazul VMS, clientul poate efectua tranzacții cu gaj pentru diferite obligațiuni si REPO (Vânzarea cu condiția răscumpărării ulterioare).

Specialiștii Băncii Vă vor informa despre: -situația actuală pe piață VMS și Vă vor consulta în ceea ce ține efectuarea operațiunilor cu VMS.
1. Despre posibilitatea procurării VMS la licitație
2. Vor acorda servicii de cumpărare/vânzare a VMS pe piața secundară.
3. Toate tipurile de operațiuni, asigurate cu VMS, inclusiv operațiuni de creditare si REPO.

Servicii de perfectare a documentelor necesare pentru efectuarea operațiunilor cu VMS.
În cadrul procurării inițiale a VMS, clientul achită un comision conform tarifelor Băncii în dependență  de cantitatea VMS. În cazul vînzării de către client a VMS, nu se percep comisioane.
Exemplu:
Clientul dorește să investească 500 200 MDL în VMS cu termenul de circulație 182 zile, rata de piața a dobânzii constituind - 8,5% anual.
100 / ((8,5*182 / 36500 )+ 1) = 95,93 MDL prețul pentru 1 VMS
95,93 * 5200 = 498 836,00 MDL suma investiției
( 498 836,00* 0,25% ) = 1247,09 MDL comisionul Băncii
(520 000,00 - 498 836,00) = 21 164,00 MDL suma totală a venitului
21164,00 - 1247,09 = 19 916,91 MDL suma netă a venitului.

Nota:
1. Impozitele, calculate conform legislației Republicii Moldova, nu se includ în costul serviciilor și se achită suplimentar de către client.
2. În conformitate cu legea nr. 1164/24.04.1997, pentru intrarea în vigoare a capitolelor I și II din Codul Fiscal, procentele de la valorile mobiliare de stat nu se impozitează până la 01 ianuarie 2015. Al doilea segment major al pieței valorilor mobiliare din Republica Moldova reprezintă valorile mobiliare emise de către agenții economici (Societatea pe Acțiuni).

Acțiunile - reprezintă documentul ce confirmă dreptul destinatarului (acționarului) de a lua parte la conducerea societăţii pe acțiuni, la primirea dividendelor, cât și la o parte din capitalul societații în cazul lichidării acesteia.

Obligațiunile -  reprezintă un document financiar al împrumutului, ce confirmă dreptul destinatarului obligațiunii încasații de la emitentul ei a valorii nominale sau a valorii nominale și a dobânzii aferente în suma și termenii stabiliți la decizia de emitere a obligațiunilor.

Definind licența respectivă a Comisiei Naționale a Pieței Financiare din Republica Moldova Nr. 000577 din 17.09.2010, BC "EuroCreditBank" S.A. deține dreptul: -să execute ordinele clienților de procurare și vânzare a valorilor mobiliare corporative la Bursa de Valori a Republicii Moldova.
- Să presteze servicii de procurare sau vânzare a acțiunilor societarilor pe acțiuni.
- Să presteze servicii de consulting investițional.

Nota:
Impozitele, calculate conform legislației Republicii Moldova, nu se includ în costul serviciilor și se achită suplimentar de către client.

 

Stiia-ti oare ca ...

De acum nu veti mai face griji de a plati la timp serviciilor comunale,o puteti face, ordonind bancii.

 
detalii

© 2004 All rights reserved by BC "EuroCreditBank" SA webm@ster