Alte servicii pentru persoane fizice

 Pentru a asigura securitatea obiectelor dvs. de valoare, BC "EuroCreditBank" S.A. vă oferă serviciul de închiriere "Sefeuri individuale". Cu noi bunurile Dvs. sunt în siguranță!

Plecând la odihnă sau în deplasare de afaceri, Dvs. doriţi să vă odihniţi din plin sau să faceţi
afaceri fără a vă gândi la faptul, că cu valorile pe care le deţineţi  se poate întâmpla ceva în lipsa Dvs.

        În acest scop, BC "EuroCreditBank" S.A. oferă clienţilor persoane juridice şi fizice-consumatori posibilitatea păstrării garantate a obiectelor de valoare, documentelor şi altor valori utilizând serviciul bancar "Casete bancare individuale".  Siguranţa şi liniştea Dvs. au un preţ mai mare decât suma neînsemnată achitată pentru acest serviciu.

        Caseta individuală reprezintă o cutie mică din metal, montată într-un dulap metalic (de tip camera de păstrare), prevăzută cu încuietori  cu chei distincte (independenţe una de alta). Cheia fiecărui safeu repartizat va fi deţinută de client, iar cheile de la dulapul metalic de angajatul băncii. Dulapurile metalice se află într-o încăpere special amenajată. Încăperea special amenajată este dotată cu cele mai moderne sisteme de protecţie şi anti-incendiu. Încăperea depozitului şi accesul la safeurile individuale sunt supravegheate în permanenţă de către Serviciul de Securitate al băncii.

  În casetă puteţi păstra:

 • valori mobiliare,
 • mijloace băneşti,
 • bijuterii,
 • documente şi alte valori.

       Nimeni în afară de Dvs. sau persoana autorizată de Dvs. prin procură, legalizată notarial nu
poate avea acces la safeu. Banca asigură păstrarea în secret a conținutului casetei bancare şi numele
proprietarului acestuia.

Pentru închirierea Casete bancare individuale este necesar de:

 • prezentat buletinul de identitate;
 • de achitat plata lunară pentru arenda safeului individual;

 Plata lunară:              

Plata lunară pentru locaţiunea casetei bancare individuale în dependenţă de mărimea acestuia (cm):

a) 6 x 50 x 37*

b) 7 x 50x 37

c) 9 x 50x 37*

d) 10 x 50 x 37

e) 39 x 13 x 40

f) 14 x 50 x 37

g) 15 x 50 x 37*

h) 44 x 17 x 35

i) 24 x 50 x 37

j) 39 x 34 x 40

k) 44 x 48 x 35

l) 50 x 50 x 37*

 

90 MDL

90 MDL

120 MDL

120 MDL

120 MDL

120 MDL

120 MDL

120 MDL

150 MDL

150 MDL

150 MDL

420 MDL

Plata de garanţie (valoarea cheii eliberate)

650 MDL

* Casete bancare individuale disponibile în Sucursala Bălţi, bd.Ştefan cel Mare 28

    La rezilierea contractului de arendă a safeului individual şi restituirea cheii, plată de garanţie pentru cheie se restituie clientului.

 

Deasemenea “EuroCreditBank" S.A. oferă clienților serviciul Escrow – un sistem de plată sigur și eficient !

Serviciul ESCROW este un serviciu oferit atît persoanelor fizice, cît şi persoanelor juridice, care constă în păstrarea şi blocarea de către Bancă a unei sume de bani la un cont de depozit temporar, pînă la momentul dobîndirii de către Cumpărător a dreptului de proprietate asupra bunului respectiv, asigurînd utilizarea sumei - strict după destinaţia stabilită în contractul ESCROW.

Serviciul ESCROW este aplicabil tranzacţiilor ce ţin de transferarea dreptului de proprietate asupra unui bun (imobiliare) în baza unui contract de vînzare - cumpărare.

Cum funcţionează?

În cazul în care 2 părţi decid să încheie o tranzacţie de vînzare-cumpărare a unui bun, BC "EuroCreditBank" S.A. la cererea clienţilor, semnează cu părţile Contractul ESCROW în care sunt indicate toate condiţiile aferente tranzacţiei şi deschide un cont special ESCROW la care va fi depusă suma de bani aferentă preţului de vînzare a bunului de către Cumpărător.

Contul ESCROW garantează Cumpărătorului că nu îşi pierde banii dacă partenerul său nu-şi îndeplineşte obligaţiile.

Odată cu depunerea banilor în cont, acesta este blocat, iar banii vor fi eliberaţi de către Bancă:

 • Vînzătorului, doar în cazul în care sunt prezentate documente justificative, care atestă faptul trecerii dreptului de proprietate a bunului către Cumpărător. În cazul bunurilor imobile se va prezenta Extrasul din Registrul bunurilor imobile eliberat de Oficiul Cadastral Teritorial.
 • Cumpărătorului, doar în cazul în care tranzacţia nu a fost finalizată.

În aşa mod, serviciul dat oferă o siguranţă maximă părţilor contractante, asigurînd ca Vînzătorul să obţină preţul bunului vîndut, iar Cumpărătorul să dobîndească dreptul de proprietate asupra bunului dat.

Avantajele serviciului:

 • Oferă clienţilor un sistem de plată sigur şi eficient.
 • Nu se percepe comision pentru deschiderea şi administrarea contului ESCROW.
 • Eliminarea riscului legat de neonorarea obligaţiilor.
 • Eliminarea neîncrederii dintre partenerii de afaceri.
 • Vînzătorului îi este garantată încasarea mijloacelor băneşti, în limita disponibilului existent în contul ESCROW şi în cazul îndeplinirii condiţiilor stipulate în contractul ESCROW.
 • Cumpărătorului îi este garantată recuperarea întregului disponibil din contul ESCROW, în cazul în care tranzacţia nu s-a finalizat din anumite motive.
 • Garanţia utilizării sumelor strict pentru destinaţia stabilită.
 • Reduce la zero riscul de primire a bancnotelor false, achitarea avînd loc prin virament de pe contul ESCROW în contul curent al Vînzătorului.

Costuri

 • conform tarifelor băncii

Documente necesare

 • Persoanele fizice pentru a încheia Contractul ESCROW vor prezenta: actul de identitate în original.
 • Persoanele juridice pentru a încheia Contractul ESCROW vor prezenta: copia Extrasului din Registru de stat; actul de identitate în original al persoanei împuternicite de a încheia tranzacţia ESCROW; decizia organului competent cu privire la încheierea tranzacţiei de vînzare-cumpărare.
 • Persoană împuternicită în baza unei procuri prezintă suplimentar: procura autentificată notarial (în cazul în care procura este eliberată de către o persoană fizică) sau procura întocmită în formă scrisă şi purtînd ştampila persoanei juridice (în cazul în care procura este eliberată de către o persoană juridică) sau copia procurii legalizate notarial.