SMS alert

Serviciul SMS-ALERT este destinat informării deţinătorilor de carduri de plată, prin mesajele scurte SMS pe telefonul mobil şi/sau prin mesaje pe adresa electronică, despre operațiunile efectuate cu cardurile de plată emise de BC "EuroCreditBank" S.A..

Serviciul dat notifică deținătorul cardului în privința evenimentelor efectuate cu cardul, şi anume:

  • retragerea numerarului,
  • achitarea serviciilor,
  • achitarea produselor,
  • tranzacţii nefinanciare (vizualizarea soldului, mini-extras)
  • Încercări nereuşite de efectuare a tranzacţiilor (din motivul insuficienţei mijloacelor băneşti, introducerii codului PIN greşit).

Pentru comoditatea administrării contului vă recomandăm să bifați opțiunea -includerea soldului disponibil. Opţiunea respectivă permite să cunoaşteţi soldul disponibil a contului după efectuarea tranzacţiilor.

Serviciul permite deţinătorului cardului de plată să reacţioneze imediat în cazul efectuării tranzacţiilor de către persoane terțe sau alte tipuri de tranzacții efectuate fără acordul deținătorului de card. (De exemplu: în cazul primirii mesajului SMS referitor la încercarea de a achita prin Internet un serviciu/produs ce nu a fost solicitat de Dvs,  in acest caz blocaţi cardul printr-un apel telefonic la Serviciul Suport privind cardurile bancare (022) 500-220 (24 ore din 24, 7/7)).

Conectarea poate fi efectuată simplu şi comod prin sistemul de deservire la distanţă Telebank.md.

 

Paşii conectării:

1.

2.

3.

4.