Telebank.md

Pentru a avea posibilitatea de a folosi sistemul TeleBank - WEB este nevoie de conexiune la Internet .

  La momentul actual sistemul TeleBank - WEB permite persoanelor juridice să fie deservite doar informativ și persoanelor fizice să fie deservite informativ precum și să efectueze operațiuni bancare.

  La moment utilizatorilor sistemului TeleBank - WEBpersoane juridice, le sunt disponibile următoarele tipuri de operațiuni:

 • Informația cu privire la sold, mișcările din cont și detaliile plăților.
 • Informația cu privire la ratele de schimb.
 • Regimul demonstrativ de lucru cu sistemul TeleBank - WEB

 

          Persoanelor fizice-consumatori:

 • Informația cu privire la sold, mișcările din cont și detaliile plăților.
 • Formarea extrasului de cont.
 • Informația cu privire la ratele de schimb.
 • Regimul demonstrativ de lucru cu sistemul TeleBank - WEB.
 • Procurarea și vânzarea valutei , cu completarea atât a contului curent, cât și a contului de card
 • Suplinirea contului de card bancar
 • Vizualizarea, soldurilor și rulajelor în cont în regim de timp real
 • Plăți interbancare și intrabancare în valută națională
 • Vizualizarea creditelor și a graficului de rambursare a acestora
 • Plata serviciilor comunale.
 • Vizualizarea depozitelor, alimentarea/retragerea depozitului cu alimentarea atât a contului curent, cât și a contului de card
 • Informația despre soldul contului, rulajele în cont, detaliile plăților
 • Posibilitatea de a primi transferuri bănesti

Informația cu privire la sold, mișcările din cont și detaliile plăților:

Pentru a avea informația cu privire la sold, mișcările din cont și detaliile plăților este necesar să selecționați regimul "Conturi". Pe ecran va apărea tabelul cu numerele tuturor conturilor Dvs ce sunt disponibile prin intermediul sistemului "Telebank", soldurile din cont la ultima solicitare și data ultimei solicitări.

Pentru a avea acces la informația privind soldul curent pe cont este necesar să selectați contul ce vă interesează apăsând cu tasta dreaptă a șoarecelui în fereastra din dreptul numărului lui. Dacă doriți să vedeți soldurile din toate conturile Dvs este necesar să apăsați butonul "selectați toate" după care apăsați butonul "reînnoiți".

Pentru a avea informația cu privire la mișcările din cont este necesar să vă folosiți de meniul "extrase". Selectați contul ce va interesează și perioada. Sistemul va prezenta extrasul în care va fi expusa așa informație ca de exemplu, data operațiunilor, tipul (debit/credit) și scurte detalii ale operațiunilor.

Pentru a avea informația cu privire a detaliile plăților este necesar să folosiți meniul "extrase detaliate". Selectați contul ce va interesează și perioada. Sistemul va prezenta extrasul în care va fi expusă așa informație ca numărul documentului, data efectuării operațiunii, suma de debit/credit, plătitorul/beneficiarul și detaliile operațiunii

Serviciul de plată (regimul "Plăți") include (la moment) înaintarea către Bancă a dispozițiilor de plată așa ca: suplinirea contului cartele bancare, cumpărarea sau vânzarea valutei.

Procesul îndeplinirii și înaintarea în Banca a dispozițiilor de plată este divizat în două etape:

 •  introducerea dispozițiilor
 •  autorizația și transmiterea dispozițiilor în Bancă pentru executare

La prima etapa Dvs. introduceți în formularul corespunzător toate datele necesare pentru executarea de către bancă a dispoziției Dvs. (suma, data, numărul contului, rechizitele beneficiarului și așa mai departe). După ce ați introdus toate datele este necesar să verificați dacă totul este corect și să salvați dispoziția de plată. Sistemul va verifica corectitudinea dispoziției de plată și dacă nu sunt greșeli o va plasa pentru autorizație, după care Dvs. puteți să introduceți o altă dispoziție. În cazul când sistemul găsește greșeli în dispoziția Dvs, el va comunica despre aceasta și documentul este întors pentru corectări. Dispozițiile plasate pentru autorizație sunt valabile doar în decursul zilei în cauză.

La cea de a doua etapă după pregătirea dispozițiilor de plată Dvs trebuie să le autorizați și să le transmiteți Băncii pentru executare.

Accesând regimul "Autorizare" Dvs. veți vedea lista dispozițiilor Dvs de plată pregătite și încă neautorizate (înainte de autorizație aveți posibilitatea să verificați textul oricăriei dintre ele și, la necesitate, să o ștergeți.) Din această lista selectați acele dispoziții care doriți să le trimiteți pentru executare, introduceți cheia (parola) pe care o găsiți la rubrica "Cartelele cheilor unice  de acces" și apoi confirmați transmiterea apăsând butonul "Executare"

După ce dispozițiile de plată au fost transmise Dvs aveți posibilitatea să urmăriți asupra executării lor de către Banca, în regimul "Plăți"/Starea Plaților". În regimul acesta aveți posibilitatea să aflați la ce etapa a executării de către Bancă se afla dispoziția Dvs. la momentul dat.

În procesul executării în Bancă dispoziția poate să se afle în următoarele etape:

 • Documentul este recepționat - etapa când documentul este autorizat de către Client și recepționat de către Bancă pentru examinare.
 • Transmis pentru executare - etapa când documentul este transmis pentru executare după ce a trecut verificările necesare a rechizitelor de către operatorul Telebank.
 • Executat - etapa când documentul este executat
 • Respins - în cazul când documentul este respins

Regimul de testare a sistemului "Telebank" - WEB


Regimul de testare a sitemului Telebank - WEB vă dă posibilitatea să vedeți întreaga funcționalitate a sistemului real.

Toate datele ce sunt folosite în regimul de testare sunt fictive, statice și nu aparțin nici unuia dintre clienții "Telebank"-WEB - ului
Pe fiecare pagină, în chenarul principal, se dau explicațiile de rigoare pentru oricare dintre operațiuni
Pentru a ieși din regimul de testare e necesar de a apăsa butonul "Acasă" din meniul superior

În forma de înregistrare este necesar de a introduce Numărul de Înregistrare și PIN codul.