FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)  este acronimul legii din SUA, denumită„ Legea conformităţii fiscale a conturilor străine”, care are ca scop prevenirea şi reducerea evaziunii fiscale generată de activitatea transfrontalieră a rezidenților americani prin evitarea plăţii impozitelor de către contribuabilii americani, utilizând conturi deschise la instituțiile financiare din afara SUA.

FATCA este o cerinţă de raportare pentru instituţiile financiare, care are la bază conturile deţinute de contribuabilii SUA, către Autorităţile fiscale americane (IRS – Internal Revenue Service).

BC "EuroCreditBank" S.A. recunoaşte importanţa FATCA şi aplică cerințele FATCA în activitatea sa, fiind înregistrată pe portalul Serviciului Fiscal American (IRS) cu statutul de „Instituție financiară străină participantă” („PFFI - Participating Foreign Financial Institution”), având codul de identificare FATCA – „GIIN code” („Global Intermediary Identification Number”): 0Y1VUP.99999.SL.498.

Guvernul Republicii Moldova a semnat Acordul de cooperare cu SUA (de tip 2) privind facilitarea implementării prevederilor FATCA (model 2 IGA – intergovernmental agreement) pe 26 noiembrie 2014, care prevede că "Instituţiile financiare raportează direct Serviciului Fiscal al SUA informaţii aferente conturilor deţinute de către contribuabilii SUA şi de către entităţile cu acţionariat substanţial format din contribuabili SUA".

În detaliu

Materiale adăugătoare