searchclose menu
Job

Do you want to become a professional in the banking sphere and make your dream come true?

Come and you will interact with the most loyal customers and the best professionals, reliable, intelligent and ambitious people. Where there is corporate ethics, care for employees.

We offer you many benefits: banking career, friendly team environment, motivating salary, free training (trainings and personal development, continuous improvement).

You will improve your English in English courses, strengthen your health in swimming, volleyball, basketball etc..And many other opportunities.

You will be pleased with your prospects and successes here.

We welcome you to our team.

VACANCIES:

Counter Operator (Chisinau)

Requirements for the candidate:
- higher economic studies;
- experience in a similar position for at least 1 year;
- excellent communication skills;
- orientation towards excellent customer service;
- perfect knowledge of Romanian and Russian;
- MS Office PC operation at advanced level;
- responsibility, honesty.

Interested persons can send their CV to: info@ecb.md, hr@ecb.md
Phone: 022 500-103, 022 500-203.

contact center operator

- minimum 1 year experience in a similar position;

- excellent communication skills;

- perfect knowledge of the Romanian and Russian languages;

- responsibility, honesty.

Interested persons can send their CV to: info@ecb.md, hr@ecb.md
Phone: 022 500-103, 022 500-203.

Head of Sales Department

Job Mission:
Management and organization of the activity of the Sales Department

Responsibilities:
- managing the Bank's management and branches in order to implement and launch new products;
- monitoring and managing the product portfolios in force, implementing technologies to attract and serve customers;
- active participation in the elaboration of the Bank's strategy in order to attract customers, develop and implement new products and services;
- elaboration of the work plans of the Directorate and control of its fulfillment;
- solving the operative questions of the activity of the Directorate, etc.

Requirements for the candidate:
- experience in a similar position for at least 2 years;
- higher economic studies;
- perfect knowledge of Romanian and Russian;
- knowledge of English;
- excellent communication and organization skills;
- responsibility, honesty.

Interested persons can send their CV to: info@ecb.md , hr@ecb.md, tel. 022500-103, 022500.

Head of the Сredit Section

Job Mission:
Management and organization of the Section's activity.

Requirements for the candidate:
- higher economic studies;
- experience in a similar position for at least 2 years;
- excellent communication and organization skills;
- deep knowledge in the field of legislation;
- perfect knowledge of Romanian and Russian (English will be an advantage);
- responsibility, honesty.

Interested persons can send their CV to:info@ecb.md, hr@ecb.md
tel: 022500-103, 022500–203.

Business Analyst al Secției Proiectare si Dezvoltare

Responsabilităţi principale:

 • Este responsabil de primirea și studierea cerințelor business (pregătite de Business Analyst) și crearea planului logic pentru dezvoltarea IT;
 • Analizează cerințele business și planifică modul de implementare (care ecrane ale aplicațiilor trebuie modificate și ce câmpuri suplimentare trebuie adăugate, care va fi flux de lucru și interfețele aplicate etc.)
 • Responsabil de suportul aplicațiilor business ale băncii (acordare suport/instruire utilizatori pentru utilizarea aplicațiilor bancare).
 • Creează instrucțiuni de lucru cu aplicațiile business pentru angajații băncii.
 • Responsabil de gestionarea, planificarea și controlul proiectelor business ale băncii.
 • Planifică funcționalitatea / stratul logic / fluxurile de lucru / ecranele / tabelele de date / interfețele și transformă cerințele de business în cerințe IT;
 • Planifică, definește și conduce (gestionează) testele de regresie / unitate / sistem / utilizator;

Cerinţe faţă de candidat:

 • studii superioare în Calculatoare și programare;
 • Experiență de muncă în sistemul bancar nu mai puțin de 1 an.
 • Diligență, punctualitate, disciplină, responsabilitate, capacitate de studiu.
 • Acuratețe și atitudine serioasă față de obligațiunile de serviciu
 • Abilitați de comunicare, capacitate de lucru in echipa.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: info@ecb.md, hr @ecb.md tel. 022500-203, 022500 - 206

Operator Ghișeu ( Vadul lui Vodă)

Cerinţe faţă de candidat:

-studii superioare economice;

-excelente abilităţi de comunicare;

-orientare spre deservirea excelentă a clienţilor;

-cunoaşterea perfectă a limbilor române şi ruse;

-operare PC MS Office la nivel avansat;

- responsabilitate, onestitate.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: info@ecb.md,

hr @ecb.md tel. 022500-103, 022500 - 203

Inginer pentru Suport Tehnic

Deservirea echipamentelor informatice, inclusiv calculatoare personale, imprimante laser, imprimante cu jet de cerneală, scanere, UPS, depanare, reparații minore.

Cerinţe faţă de candidat:

 • studii superioare tehnice;
 • Echipament: experiență în deservirea echipamentelor informatice, inclusiv calculatoare personale, imprimante laser, imprimante cu jet de cerneală, scanere, UPS, depanare, reparații minore.
 • Rețea - echipamente de rețea active și pasive, abilități de instalare și configurare sunt binevenite. Cunoștințe de bază despre protocoale de rețea.
 • Software: sisteme de operare Windows, programe de birou, rezolvarea conflictelor software și hardware, asistență utilizatorilor de la distanță și local.
 • 1-2 ani experiență in munca. Este binevenită experiența într-o bancă și altă organizație mare pe o poziție similară,
 • Diligență, punctualitate, disciplină, responsabilitate, capacitate de studiu.
 • Engleza tehnica (la nivelul de înțelegere a instrucțiunilor).
 • Acuratețe și atitudine serioasă față de obligațiunile de serviciu (poziția implică responsabilitate financiară deplină.)
 • Abilitați de comunicare, capacitate de lucru in echipa.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: info@ecb.md, hr @ecb.md tel. 022500-203, 022500 - 206

Șef al Secției Conformitate și Reglementare

Misiune post: Gestionarea riscului de conformitate și cel reglementativ

Responsabilități:

 • examinarea cu avizarea proiectelor reglementărilor interne ale Băncii, expertizarea acestora în scopul asigurării conformităţii lor cu cadrul legal în vigoare şi cu alte reglementări interne ale Băncii, care au tangenţă cu documentele elaborate;
 • gestionarea, elaborarea şi/sau coordonarea reglementărilor interne de ordin general care ţin, în special, de conformitate - guvernanţa corporativă a Băncii, conduita şi etica corporativă, antifraudă, soluțioare de reclamații, ş.a.;
 • elaborarea şi gestionarea îndeplinirii Planului privind actualizarea documentelor normative interne ale Băncii;
 • monitorizarea impactului oricăror schimbări ale cadrului legal şi de reglementare asupra activităţilor Băncii şi notificarea persoanelor responsabile despre necesitatea modificării/actualizării reglementărilor interne ale Băncii în conformitate cu modificările operate în legislaţia RM, cerinţele BNM și CNPF, ale Ministerului Finanţelor și ale SFS și ale altor organe abilitate;
 • monitorizarea reglementărilor legislative publicate în Monitorul Oficial, și avizarea subdiviziunilor Băncii asupra impactului acestora;
 • asistență în implementarea programului de conformitate al Băncii.

Cerințe față de candidați

 • Studii superioare, preferabil în domeniul economic și/sau drept;
 • Experiență pe un post similar;
 • Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint) la nivel de utilizator avansat;
 • Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;

Profilul candidatului

 • Capacitate de analiză;
 • Persoana pro activă;
 • Orientare spre rezultate;
 • Abilități de gestionare eficientă a timpului
 • Rapiditate și eficiență în executarea sarcinilor

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: info@ecb.md, hr @ecb.md tel. 022500-206, 022500 - 203