Deschiderea contului curent
Deschiderea unui cont temporar
Plăţi în monedă naţională şi în valută străină
Plăţi programate.
Banca deschide conturi Clienților


Documente necesare pentru deschiderea unui cont curent:

• Cerere de deschidere a unui cont;
• Cererea de deschidere a unui cont este semnată de conducatorul și de contabilul-șef al titularului de cont. În cazul în care, potrivit legislației în vigoare, nu este prevăzută situația unui contabil, cererea se semnează de către conducător (proprietar) sau de o persoană autorizată prin decizia fondatorilor;
• Copia  certificatului de atribuire a unui cod fiscal sau a unei copii a unui document recunoscut ca atare;
• Card cu semnături specimene și amprenta ștampilei (2 copii);
• Copia extrasului  din Registrul de Stat al Entităților Juridice eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaționale;
• Copia actului de identitate al persoanei care depune documentele pentru deschiderea contului;
• Un document sau o copie a actului, notarial, care confirmă autoritatea persoanei de a deschide un cont (în cazul deschiderii unui cont de către o persoană autorizată);
• Alte documente la solicitarea băncii.

Pentru a deschide un cont curent, persoanele juridice nerezidente prezintă următoarele documente:

• Cererea de deschidere a unui cont;
• Cererea de deschidere a unui cont este semnată de conducătorul și de contabilul-șef al titularului de cont. În cazul în care, potrivit legislației în vigoare, nu este prevăzută situația unui contabil, cererea se semnează de către conducător (proprietar) sau de o persoană autorizată prin decizia fondatorilor;

• Card cu semnături specimene și amprenta ștampilei (2 copii);
• Copia  documentului care confirmă înregistrarea de stat a unei persoane juridice nerezidente din țara de origine în conformitate cu legislația în vigoare a țării;
• Copia certificatului de atribuire a unui cod fiscal sau a unei copii a unui document recunoscut ca atare;
• Copia a actului constitutiv (regulamente, acte constitutive etc.);
• Copia  actului de identitate al persoanei care depune documentele pentru deschiderea contului;
• Un document sau  copia  actului, notarial, care confirmă autoritatea persoanei de a deschide un cont (în cazul deschiderii unui cont de către o persoană autorizată);
• Alte documente la solicitarea băncii.