searchclose menu
În atenția acționarilor!
18/04/2022
Share with friends
În atenția acționarilor!

“Stimaţi acţionari !

BC “EuroCreditBank” S.A. Vă aduce la cunoştinţă că, conform hotărârii Consiliului de Administraţie al Băncii (procesul-verbal nr. 5 din 07.04.2022), la 19 mai 2022, la ora 15.00 va avea loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A. Forma de ţinere a adunării – pin corespondența.

Adunarea va avea loc pe adresa: MD-2001, mun. Chişinău, str. Izmail, 33, oficiul central al BC “EuroCreditBank” S.A. Înregistrarea se va efectua în baza buletinelor de vot restituite pînă la orele 15.00 data 19.05.2022.

Ordinea de zi

a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A.:

  1. Cu privire la Situațiile financiare pentru anul încheieat la 31 decembrie 2021 a BC «EuroCreditBank» S.A. întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
  2. Cu privire la Raportul Consiliului de Administraţie al BC "EuroCreditBank" S.A. privind activitatea de supraveghere desfăşurată pentru anul 2021.
  3. Cu privire la repartizarea profitului obţinut în anul 2021 şi aprobarea normativelor repartizării profitului pentru anul 2022.
  4. Cu privire la modificarea hotărîrii Adunarii generale ordinare anuale a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A. din 25 mai 2021 ”Cu privire la confirmarea şi stabilirea cuantumului retribuţiei organizaţiei de audit care va efectua auditul statutar al situaţiilor financiare pentru anul 2021.”
  5. Cu privire la bugetul Consiliului de Administraţie al BC "EuroCreditBank" S.A. pentru anul 2022.
  6. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului Consiliului de Administraţie al Băncii Comerciale ”EuroCreditBank” S.A.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea anuală ordinară generală a acţionarilor Băncii întocmită la situaţia din 18.04.2022.

Materialele pentru Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor vor fi puse la dispoziţia acţionarilor pentru familiarizare începând cu 6 mai 2022, în zilele de lucru, între orele 9.00 – 16.00 la oficiul central al BC "EuroCreditBank" S.A. pe adresa: mun. Chişinău, str. Ismail, 33, sau pe pagina WEB a băncii (eurocreditbank.md). Informaţii suplimentare: la telefon - 022 500-103, email - valeriu.gisca@ecb.md La cererea acționarilor materialile pentru Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor pot fi prezentate acţionarilor pentru familiarizare prin poșta electronică.

Procedura votării la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A. la data de 19 mai 2022, ora 15.00 se va efectua cu întrebuinţarea buletinelor de vot.

Pentru participare la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A. prin corespondența, reprezentanţii acţionarilor urmează să anexează la buletinul de vot actul care atestă împuternicirea (procura sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice) sau alt act întocmit in modul prevăzut de legislația în vigoare.

Comitetul de Conducere al BC "EuroCreditBank" S.A.