Monede jubiliare

       Monedele comemorative reprezintă o operă de artă monetară şi se confecţionază de cele mai dese ori din metal preţios – aur sau argint. Acestea se emit în tiraj restrâns şi sunt dedicate unor personalităţi, evenimente istorice, precum şi naturii, ştiinţei sau artelor. Ele sunt emise de Banca Naţională a Moldovei, au valoare numismatică şi pot fi folosite ca mijloc de plată.

Pentru detalii suplimentare ne puteţi contaeta tel: 022 500 172

Materiale adăugătoare