searchclose menu
acreditivele și garanțiile bancare.
Garanții bancare

BC "EuroCreditBank" S.A. Vă propune următoarele servicii de plăți prin operațiuni documentare care permit de a desfășura activitatea comercială în condiții civilizate evitând riscurile.

Operațiuni documentare includ: acreditivele și garanțiile bancare.

Acreditivul este cel mai sigur tip de achitare care exclude riscurile multiple generate de nelivrarea mărfurilor ori nereturnarea avansului.
Modalitatea de plată care constă în angajamentul unei bănci de a plăți, din dispoziția clientului (ordonator) o anumită sumă de bani furnizorului de mărfuri contra prezentării, într-o anumită perioadă, a unor documente care să dovedească expedierea mărfurilor, în concordanță cu clauzele contractuale convenite între cumpărător și furnizor.
Avantajele utilizării acreditivului:

  • Banca asigură clientul-cumpărător că vânzătorul va primi banii la momentul îndeplinirii tuturor condițiilor acreditivului care reflectă condițiile de bază ale tranzacției faptul considerat foarte comod pentru decontări cu un nou partener de afaceri;
  • Este un mijloc avantajos de decontări în cazul unor proiecte mari sau vânzării unui produs specific în cazul când el nu va putea fi re-vândut la în cazul când cumpărătorul poate deveni insolvabil ;
  • Vânzătorul primește în mod garantat mijloacele lichide îndată ce marfa a fost expediată;
  • Cumpărătorul, garantând achitarea prin acreditiv poate obține condiții mai favorabile de livrare și de achitare;
  • Alegerea posibilităților de finanțare pentru diferite condiții ale afacerii, posibilitatea de utilizare a acreditivului în calitate de mijloace de finanțare provizorie;
  • Exclude riscul economic potențial și riscul insolvabilității în țara cumpărătorului, garantează securitatea internațională a tranzacției Dvs.

Garanții bancare - reprezintă o modalitate de asigurare a obligațiilor în cadrul circulației comerciale inclusiv și circuitul Internațional. În baza garanțiilor bancare banca asigură executarea obligațiilor clientului conform contractului.