Operaţiuni valutare
Operaţiuni valutare
Banca vă oferă schimbul de numerar în valută străină în orice sucursală sau agenţie a băncii situate  pe întreg teritoriul  ţării la tarife competitive şi fără taxe.
Banca desfăşoară o gamă largă de operaţiuni de conversie din numele clienţilor săi, care includ:
- cumpărarea / vânzarea  valutei străine (USD, EUR, etc.) contra lei moldoveneşti;
- operaţiuni de  cross-conversie  (schimb de  o valută străină în alta).