searchclose menu
Pentru acționari

Stimaţi acţionari

BC “EuroCreditBank” S.A. Vă aduce la cunoştinţă că, conform hotărârii Consiliului de Administraţie al Băncii (procesul-verbal nr. 4 din 12.04.2023), la 25 mai 2023, la ora 15.00 va avea loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A. Forma de ţinere a adunării – prin corespondența.

Adunarea va avea loc pe adresa: MD-2001, mun. Chişinău, str. Ismail, 33, oficiul central al BC “EuroCreditBank” S.A. Înregistrarea se va efectua în baza buletinelor de vot restituite pînă la orele 15.00 data 25.05.2023.

Ordinea de zi

a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A.:

  1. Cu privire la Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022 a BC «EuroCreditBank» S.A. întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
  2. Cu privire la Raportul Consiliului de Administraţie al BC "EuroCreditBank" S.A privind activitatea de supraveghere desfăşurată pentru anul 2022.
  3. Cu privire la repartizarea profitului obţinut în anul 2022.
  4. Cu privire la aprobarea normativelor repartizării profitului pentru anul 2023.
  5. Cu privire la distribuirea capitalului BC "EuroCreditBank" S.A. sub formă de dividende.
  6. Cu privire la confirmarea şi stabilirea cuantumului retribuţiei companiei de audit extern pentru efectuarea auditului statutar pentru anul 2023 și anul 2024.
  7. Cu privire la bugetul Consiliului de Administraţie al BC "EuroCreditBank" S.A. pentru anul 2023.
  8. Cu privire la alegerea noii componenţe a Consiliului de Administraţie al BC "EuroCreditBank" S.A.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor Băncii întocmită la situaţia din 18.04.2023.

Materialele pentru Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor vor fi puse la dispoziţia acţionarilor pentru familiarizare începând cu 15 mai 2023, în zilele de lucru, între orele 9.00 – 16.00 la oficiul central al BC "EuroCreditBank" S.A. pe adresa: mun. Chişinău, str. Ismail, 33, sau pe pagina WEB a băncii (https://ecb.md/). Informaţii suplimentare: la telefon - 022 500-103, email - valeriu.gisca@ecb.md La cererea acționarilor, materialile pentru Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor pot fi prezentate acţionarilor pentru familiarizare prin poșta electronică.

Procedura votării la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A. la data de 25 mai 2023, ora 15.00 se va efectua cu întrebuinţarea buletinelor de vot.

Pentru participare la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A. prin corespondența, reprezentanţii acţionarilor urmează să anexează la buletinul de vot actul care atestă împuternicirea (procura sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice) sau alt act întocmit in modul prevăzut de legislația în vigoare..

Comitetul de Conducere al BC “EuroCreditBank” S

Telefonul nu este validat