searchclose menu
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

ODIMM este:

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - institutie publică, necomercială, non-profit creată prin Hotărîrea Guvernului nr.538 din 17 mai 2007, care activează în coordonarea Ministerului Economiei.

MISIUNEA

- De a contribui la sporirea competitivităţii economiei naţionale prin susţinerea dezvoltării sectorului IMM.

VIZIUNEA

- De a deveni promotorul dezvoltării antreprenoriatului autohton.

OBIECTIVELE

-Crearea oportunitatilor de lansare si dezvoltare a unei afaceri de succes, in special in zonele rurale;

-Formarea si amplificarea culturii si a abilitatilor antreprenoriale;

-Facilitarea accesului IMM la resurse financiare;

-Facilitarea accesului IMM la resurse informationale;

-Stimularea dialogului public-privat;

-Sustinerea dezvoltarii a infrastructurii de suport in afaceri.