Credit "Investiţional"

Scopul creditului:

 • Finanţarea proiectelor investiţionale
 • Procurarea utilajului, echipamentelor etc.
 • Procurarea imobilului cu destinaţie de producţie/comerţ
 • Suplinirea capitalului circulant

Suma creditului:
În dependenţă de necesitatea şi situaţia economico-financiară a Debitorului

Valuta creditului:

 • MDL
 • USD
 • EUR

Procedura eliberării creditului:

 • Credit: eliberarea creditului se efectuează în suma integrală
 • Linia de credit: utilizarea creditului se efectuiază în tranşe până la limita stabilită
 • Linia de credit revolving

Durata creditului:

 • Credit ordinar – până la 60 luni
 • Linia de credit revolving – până la 36 luni

Asigurarea:

 • Bunuri imobil
 • Bunuri mobile
 • Mijloace circulante