searchclose menu
Credit "Investiţional"

Scopul creditului:

  • Finanţarea proiectelor investiţionale;
  • Procurarea utilajului, echipamentelor, etc;
  • Procurarea imobilului cu destinaţie de producţie/comerţ;
  • Suplinirea capitalului circulant.

Suma creditului: în dependenţă de necesitatea şi situaţia economico-financiară a debitorului.

Valuta creditului: MDL,USD, EUR.

Procedura eliberării creditului:

  • Credit: eliberarea creditului se efectuează în suma integrală;
  • Linia de credit: utilizarea creditului se efectuiază în tranşe până la limita stabilită;
  • Linia de credit revolving.

Durata creditului: Credit ordinar – până la 60 luni; linia de credit revolving – până la 36 luni.

Asigurarea: bunuri imobil, bunuri mobile, mijloace circulante.