Operaţiuni Curente

BC "EuroCreditBank" S.A. deschide conturi bancare persoanelor fizice, în conformitate cu legislaţia in vigoare. Clientul poate deschide un singur cont sau mai multe conturi în MDL şi/sau în valută străină în orice sucursală a băncii.

Un cont bancar vă permite să gestionaţi mai uşor şi mai eficient mijloacele băneşti personale, folosind oportunitatea de a efectua plăţi, transferuri bancare, de a primi bani în cont, fiind sigur că banii Dvs.sunt în siguranţă.

Documente necesare pentru deschiderea/ modificarea/ închiderea contului curent/ contului de depozit
In cazul deschiderii contului de către client, personal:
- cererea de deschidere a contului;
- documentul ce atestă identitatea clientului în original.

În cazul deschiderii unui cont de către o persoană împuternicită (prin act juridic): 
- documentul ce atestă identitatea persoanei împuternicite în original; 
- documentul ce atestă identitatea clientului sau copia autentificată notarial/legalizată/ cu apostilă,
- procura, care certifică împuternicirea  de a deschide un cont de către persoana împuternicită în original sau copia autentificată notarial/ legalizată/ cu apostilă.

BC”Eurocreditbank"S.A. - prima bancă din Moldova, care a început să lucreze la noua tehnologie – SWIFTNet, sistemul care îmbunătățește calitativ viteza de trimitere/primirea a transferurilor în valută străină. Rețeaua corespondentă a băncii se extinde și vă permite să efectuați transferuri de fonduri oriunde în lume în cel mai scurt timp.

În orice Sucursala a băncii puteți efectua următoarele operaţiuni:

• Deschiderea şi deservirea conturilor gratis;
• Înregistrarea mijloacelor băneşti prin virament în contul curent al clientului;
• Efectuarea plăţilor din contul curent al clientului în conformitate cu actele normative în vigoare;
• Plăţi prin sistemul de deservire la distanţă -Telebank;
• Furnizarea informaţiei clienţilor despre starea contului;
• Eliberarea certificatelor privind starea actuală a contului şi din arhiva conturilor;
• Consultarea clienţilor privind decontările de casă.
Tarife