Formula de calcul a ratelor de dobândă

Formula de calcul a ratelor de dobândă, condiţiile de modificare a ratelor de dobîndă şi informare a clienţilor

Dobânda aferentă depozitului se calculează zilnic, reieşind din soldul efectiv zilnic al depozitului înregistrat în contul de depozit, începând cu ziua următoare zilei efectuării depunerii, până în ziua precedentă zilei restituirii sumei depuse. Temeiul calculului este de365/366 de zile pe an.

 Formula de calcul a dobânzii:

                            dob%     n

     Dob = Sold  x -------  x -----

                         100%         N

Unde:

Sold (lei) - soldul depozitului la care se efectuează calculul dobânzii;

Dob. % - rata dobânzii procentuale stabilită de bancă pentru depozitul respectiv;

n - numărul de zile de păstrare a depozitului;

N - numărul de zile în an.

De exemplu:

La contul de depozit la termen de 6 luni la rata dobinzii de 6 procente anual in sumă de 100,000 lei deschis la data de 1 octombrie 2014  dobinda calculată va fi: de 2991,78 lei

 

                                5%       182

2991,78 = 100000  x -------  x ------

                               100%       365

Inclusiv:

pentru luna octombrie - 493.15 lei

pentru luna noiembrie - 493.15 lei

pentru luna decembrie - 509,59 lei

pentru luna ianuarie - 509,59 lei

pentru luna februarie - 460.27 lei

pentru luna martie - 509,59 lei

Pentru luna aprilie - 16.44 lei

Banca se obligă în cazul modificării unilaterale a ratei dobânzii aferente depozitului - să informeze Deponentul cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data aplicării ratei noi a dobânzii, prin plasarea informaţiei respective pe panoul informativ în Sala de operaţiuni a Băncii şi pe site-ul WEB al Băncii;